San Remo, Italien

Munhålan i sitt medicinska sammanhang

Lär dig känna igen patientens svaga sidor. Tar jag hänsyn till patientens medicinska tillstånd? Hur värderar jag anamnesen? Vågar jag behandla? Vilka risker tar jag? Vilka komplikationer kan uppstå? Uppdatera dig inom delar av medicin och käkkirurgi som tillsammans kan ha betydelse för daglig odontologisk allmänpraxis.

Förbättra din medicinska allmänbildning. Förbättra dina möjligheter att bli en tydligare och tryggare aktör i hälso- och sjukvården. Förbättra dina möjligheter att samarbeta med dina patienters läkare och specialister inom tandvården. Förbättra dina möjligheter att värdera vetenskapliga artiklar.

Innehåll

 • Munhälsans konsekvenser för allmänhälsan
 • Allmänhälsans konsekvenser för munhälsan

Kursdeltagarna är välkomna att bidra med egna fall eller frågor för gemensam diskussion.

Allmänmedicin

 • Sjukdomslära: Kranskärlssjukdom, hjärtstopp, andnöd, andningsstopp, diabetes
 • Läkemedel: Antibiotika, blodförtunning, bisfosfonater
 • Livsstil och sjukdom: Kost, fysisk aktivitet, tobak, alkohol
 • När och hur bra behandlar vi sjukdom: Grunderna i diagnostik, screening och riskreduktion
 • Exempel på vetenskapliga studier: Bra och mindre bra

Käkkirurgi

 • Utveckling av käkkirurgin
 • Dento-alveolär kirurgi
 • Implantat – utredning, planering, möjligheter
 • Trauma
 • Maxillar-sinuit
 • Sömnapné
 • Postoperativ behandling, komplikationer efter kirurgiska ingrepp

Föreläsningarna blir tillgängliga som pdf-filer för nedladdning före kursstart.

Kursnummer
1524
Målgrupp
Tandhygienist, Tandläkare, Tandsköterska, Övrig tandvårdspersonal
Kursdatum
2015-05-13 – 2015-05-17
Sista ansökningsdag
2015-05-08
Plats
San Remo, Italien
Kursavgift
8 900 kr (anställda)
11 125 kr (övriga)
Kontaktperson
Caroline Roos
caroline.roos@ptj.se
010-128 37 46

 Alla kurser från
Ptj

 • 13 maj - 17 maj   2015
 • Sten Isaksson MD, DDS, PhD, professor i käkkirurgi, Halmstad Per Herrström MD, DDS, PhD, docent i allmänmedicin, Halmstad
 • Praktikertjänst utbildning