Rom , Italien

Munnen, maten och magen

Livsstilsrelaterade risker för den orala hälsan , medicin och odontologi i samverkan.

Dagens livsstil och dess åtföljande välfärdssjukdomar utgör nya riskfaktorer för hälsan inte minst den orala. Denna kurs vill ge en gränsöverskridande bild av hälsotillståndet hos den nutida västvärldsmänniskan, då dessa hälsomässiga konsekvenser berör samtliga organsystem inklusive tandhälsan.

Innehåll

Myter och sanningar om mat, motion, hälsa och fetma

Mag och tarmsjukdomar kopplade till den orala hälsan

Maten och magen ur ett evolutionärt perspektiv

Ätstörningar

Hur når fram till patienter med hälsofrämjande råd

Odontologiska terapier

FöreläsareAlla kurser från
Ptj

  • 23 okt - 27 okt   2019
  • Stephan Rössner  Professor emeritus, Ulrica Gidlund  Spec oral protetik, Anna-Maria af Sandeberg Överläkare psykiatri och Peter Benno Med dr gastroenterologi
  • Praktikertjänst