Stockholm

Munslemhinneförändringar – fallpresentationer

Målet för kursen är att uppdatera dina kunskaper i våra vanligaste munslemhinneförändringar. Fokus kommer att vara på hur du på bästa möjliga sätt kan diagnostisera och behandla dessa. Vi tittar på vilka specifika slemhinneförändringar du kan finna på läppar och hud, i munbotten, i kinderna, på tungan, på gingivan samt i gommen.

Kursen baseras på ett stort antal kliniska fall som vi kommer att diagnostisera och ”lösa” tillsammans. För att underlätta Dina framtida behandlingar kommer du i samband med kursen att erhålla ett omfattande material med förslag på olika medikamentella behandlingar.

Innehåll
 • Anamnes, klinisk undersökning och provtagning
 • Infektioner med svamp, virus och bakterier
 • Tungförändringar
 • Vävnadsnybildningar inkl. maligna tillstånd
 • Lichenoida reaktioner
 • Allmänsjukdomars orala manifestationer
 • Leukoplaki och några andra precanceroser
 • ​Orala läkemedelsbiverkningar
 • Fallpresentationer
Föreläsare


Alla kurser från
Ptj

 • 08 Nov 2019
 • Håkan EnochssonÖvertandläkare Sjukhustandvård-Oral Medicin/ LänssjukhusetRyhov, Jönköping
 • Praktikertjänst