Steningevik, Märsta

Munslemhinneförändringar

Målet för kursen är att uppdatera dina kunskaper i våra vanligaste munslemhinneförändringar. Fokus kommer att vara på hur du på bästa möjliga sätt kan diagnostisera och behandla dessa. Vi tittar på vilka specifika slemhinneförändringar du kan finna på läppar och hud, imunbotten, i kinderna, på tungan, på gingivan samt i gommen.

Kursen baseras på ett stort antal kliniska fall som vi kommer att diagnostisera och ”lösa” tillsammans. För att underlätta Dina framtida behandlingar kommer du i samband med kursen att erhålla ett omfattande kompendium med förslag på olika medikamentella behandlingar

 

Innehåll

 • Anamnes, klinisk undersökning och provtagning
 • Infektioner med svamp, virus och bakterier
 • Tungförändringar
 • Vävnadsnybildningar inkl. maligna tillstånd
 • Lichenoida reaktioner
 • Allmänsjukdomars orala manifestationer
 • Leukoplaki och några andra precanceroser
 • ​Orala läkemedelsbiverkningar
 • Fallpresentationer

FöreläsareAlla kurser från
Ptj

 • 11 apr - 12 apr   2019
 • Håkan Enochsson Övertandläkare Sjukhustandvård-Oral Medicin/ Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Praktikertjänst