Stockholm

När patienten får bestämma

Åsa Kadowaki, läkare med specialisering inom psykiatri och leg beteendeterapeut, samt handledarutbildad, pratar om varför vi mår som vi mår och varför vi har det som vi har det. Med fokus på den kliniska bedömningen och kommunikation vill hon främja professionalism och minska medikalisering.

Hon anser att vårt största folkhälsoproblem är att vi styrs mer av det vi är rädda för och vill undvika, än av det vi vill uppnå. I förlängningen leder det till stressymptom och annan ohälsa.

Vi bjuder på en heldag bestående av föreläsning/teorier utifrån vad som bidrar till psykisk hälsa samt rollspel av problemsituationer från den kliniska vardagen. Deltagarna tar med egna fall och vi hjälps åt med rollspel och diskussioner.

För att vi ska vända på skutan måste varje aktör, oberoende av yrkesroll, återta fokus på vad den ska bidra till och vad som leder till det vi vill uppnå.

Vem äger problemet och även så lösningen?

Vårdgivaren kan bidra med kunskap men aldrig göra rehabiliteringsarbetet åt patienten, som själv måste vara delaktig och aktiv. Arbetsgivare kan bidra med tydlighet, förutsägbarhet och krav på rimlig nivå i förhållande till resurser.

Åsa jobbar med KBT-varianten ACT  (Acceptance and Commitment Therapy), som hjälper patienter och medmänniskor att släppa taget om obehagliga känslor och tankar och istället fokusera på att göra det som är viktigt på riktigt. Medveten närvaro och ändamålsenliga beteenden är ledord.

FöreläsareAlla kurser från
Ptj

  • 07 mar 2019
  • Åsa Kadowaki psykiater, leg. kbt-psykoterapeut och handledarutbildad
  • Praktikertjänst