Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm

Neodent – Nytt leende på 7 veckor

Med mer än 25 års erfarenhet har vi nu ett implantatsystemför alla behov. Hög primärstabilitet för direktbelastning, säker Morse-koppling och en protetisk plattform med enbred digital portfölj.

MÅLSÄTTNING

Kursen ska ge deltagarna kännedom och kunskap om grund-läggande principer för kirurgisk och protetisk behandlingmed NEODENT® GRAND MORSE® IMPLANT SYSTEM. Neodents filosofi ger förutsättning för en kostnadseffektiv behandling som gynnar både patient och klinik. Målet är att, när förut-sättning ges, erbjuda patienten ett nytt permanent leende på 7 veckor. Under kursens gång kommer vi att gå igenom Neodent Conventional Concept samt Rapid Concept.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till tandläkare med viss erfarenhet från implantatbehandling.

KURSUPPLÄGG
2-dagarskurs med undervisningssessioner som kombinerar protetik och kirurgi. Praktiskt arbete på modell och griskäkar. Stor vikt kommer också att läggas vid sterilitet och hygien.

KURSINNEHÅLL

 • Patientselektion.
 • Terapiplanering.
 • Röntgenundersökning i samband med implantatbehandling.
 • Bedömning av benkvalitet/volym.
 • Osseointegrering – grundprinciper.
 • Hård- och mjukvävnadsinläkning.
 • Implantat kirurgi – steg-för-steg.
 • Implantatprotetik – steg-för-steg.
 • Protetisk behandlingsgång.
 • Hands on-träning och implantatinstallation på griskäkar.
 • Protetiska konstruktioner – materialval.
 • Fallbeskrivningar.
 • Postoperativa åtgärder.
 • Praktiska råd.

Detaljerat kursprogram erhålls före kursstart. Alla kurser från
Straumann

 • 24 sep - 25 sep   2020
 • Melvin Sohrabi, Specialist i Oral Protetik Elias Messo, Specialist Käkkirurgi
 • Straumann