Lund, Grand Hotel

Ny klassificering av parodontala och peri-implantära sjukdomar

En ny klassificering av de parodontala och peri-implantära sjukdomarna har arbetats fram, och det finns stora förändringar jämfört med tidigare. Fakulteterna har nu påbörjat undervisningen i denna internationellt vedertagna klassificeringen. Hur ska du som kliniker diagnostisera de parodontala och peri-implantära sjukdomarna? Vad är friskt och vad är sjukt? Kursen går noga igenom den nya klassificeringen och kliniska fall redovisas. Målet med kursen är att du ska bli uppdaterad och framöver diagnostisera enligt den nya klassificeringen.

  • Den nya klassificeringen
  • Vad är friskt och vad är sjukt?
  • Diagnos
  • Kliniska fall


Alla kurser från
STF

  • 10 sep 2020
  • Daniel Nebel, övertandläkare, avd för parodontologi, länssjukhuset i Halmstad
  • Sveriges Tandläkarförbund