Stockholm, Clarion Hotel Sign

Ny klassificering och behandlingsstrategier för parodontal sjukdom

Att tidigt identifiera parodontal sjukdom är grunden för god vård och bra behandlingsresultat. Kursen ger dig en grundlig genomgång, tillfälle att med handledning och övningsfall lära dig att använda det nya klassificeringssystemet för parodontal sjukdom och behandlingsplanera olika typer av patientfall. Målet är att ge en uppdatering i klassificering av parodontal ochperiimplantär sjukdom och de behandlingsstrategier vi tillämpar i dag.

 • Parodontal diagnostik och klassificering
 • Bedömning och terapiplanering
 • Övningsfall
 • Behandlingsstrategier för:
  Icke-kirurgisk och kirurgisk parodontal behandling
  Tilläggsbehandling
  Parodontal stödbehandling
  Periimplantär mucosit och preiimplantit
 • Nationella riktlinjer och vårdprogram
 • Samarbete mellan tandhygienist,
  tandläkare och parodontolog


Alla kurser från
STF

 • 03 apr 2020
 • Py Palmqvist, övertandläkare och lektor i Parodontologi Umeå Tandläkarhögskola
 • Sveriges Tandläkarförbund