Stockholm, Scandic Park

Nya patientgrupper och nya smittor i vår kliniska vardag

Nya och gamla infektioner, epidemier, pandemier etc. I dagens globaliserade samhälle möts vi hela tiden av nya utmaningar i form av nya smittor, nya kliniska behandlingsbehov och dessutom en till stor del åldrande befolkning med omfattande och komplicerat behandlingsbehov. Detta måste vi vara väl förberedda inför.

 • Analgetika och lokalanestesi. Rätt indikation, preparatval och administration ökar möjligheterna att du lyckas
 • Orala symtom vid systemiska infektioner
 • Infektionslära. Symtom vid orofaciala infektionstillstånd
 • Kroppens och slemhinnornas immunologiska försvar
 • Oral virologi i tandvården, diagnostik och behandling. Antiviral terapi i tandvården
 • Stick och skärskador. Riskbedömning och förebyggande åtgärder i arbetsmiljön
 • Ska vi sluta använda antibiotika vid orofaciala infektioner? Det finns kloka alternativ. Hur använder jag antibiotika effektivt?
 • Lokal kirurgisk behandling vid akuta infektioner.
 • Rekommendationer från Läkemedelsverket
 • Hur ska jag ta hand om mina patienter med blödningsrisker? Ny antikoagulantiabehandling
 • Bisfosfonater. Vad gäller egentligen? Kan jag behandla patienten?
 • Riskbedömning och terapiplanering vid svåra fall. När ska jag remittera och i så fall till vem?
 • Nya patientgrupper och nya smittor: Vad behöver vi kunna för att hantera detta i vår kliniska vardag?

Föreläsare

Matti Sällberg, professor
Peter Lundholm, sjukhustandläkare

Så säger våra kursdeltagare

Trevligt kursarrangemang och välkomnande känsla. Bra att alla får komma till tals.

Kontakt

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

All tandvårdspersonalAlla kurser från
STF

 • 03 okt - 04 okt   2019
 • Matti Sällberg, professor Peter Lundholm, sjukhustandläkare
 • Sveriges Tandläkarförbund