Göteborg, Hotel Riverton

Odontologi för reception- och sterilpersonal

Välkomna till en snabbkurs i tandvård för receptions- och sterilpersonal. Kursen syftar till att ge en fördjupad allmänbildning om munhålans sjukdomar och dess behandlingar, med allt ifrån karies och inflammerat tandkött till omfattande infektioner och munhålecancer.

Kursplan

  • Anatomi
  • Sjukdomar
  • Epidemiologi
  • Behandling
  • Allmäntandvård och Specialisttandvård
  • Tandvårdstaxor och Försäkringssystem


Alla kurser från
STF

  • 07 feb 2020
  • Fredrik Jäwert, ST-tandläkare käkkirurgi, NU-sjukvården Trollhättan
  • Sveriges Tandläkarförbund