Stockholm

Odontologisk sömnmedicin

Målsättningen med kursen är att uppnå tillräckliga kunskaper om obstruktiv sömnapnésyndrom (OSAS), för att du som tandläkare ska få utföra antiapnéskenor inom ramen för den landstingsfinansierade vuxentandvården. Dags att vakna för dig som utför antiapnéskenor!

  • Basala kunskaper i respiration och sömnmedicin samt de specifika problem som är associerade med snarkning och sömnapné
  • Odontologiskt kunna omhänderta dessa patienter samt känna till samspelet mellan medicin och tandvård
  • Kunna identifiera de biverkningar som kan uppkomma vid behandling med antiapnéskena exempelvis käkfunktionstand- och ocklusionsproblem


Alla kurser från
STF

  • 02 dec - 03 dec   2021
  • Jan Ulfberg, docent, specialistläkare i invärtes medicin och sömnstörningar, Örebro och Mohamad Schumann, övertandläkare, spec. bettfysiolog, diplomerad i odontologisk sömnmedicin,Västerås.
  • Sveriges Tandläkarförbund