Göteborg, Hotell Scandic Crown

Olika människor – en kurs i grundläggande personlighetspsykologi

För dig som vill veta mer om olikheter och likheter hos oss människor. Hur våra olikheter kan visa sig i såväl vårt tänkande som handlande. En kurs med målet att med ökad kunskap om människors tänkande och handlande göra det enklare för oss att hantera varandras olikheter.
  • Olika personligheter utifrån kända personlighetsteorier
  • Gener och miljö – hur vi föds med en uppsättning gener och hur dessa i samspel med vår miljö formar så att vi blir de vi blir
  • Om psykiska diagnoser – om en del av de psykiska diagnoser som kan vara nyttiga och bra att känna till
  • Människor väcker känslor – om hur vi människor kommunicerar medvetet och omedvetet och väcker varandras känslor
  • Vad kan hända med mig i dessa möten med olika människor/olika personligheter?
  • Kursen avslutas med teori om KBT (kognitiv beteendeterapi) och med verktyg för dem som vill jobba med sig själva

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

All tandvårdspersonal.Alla kurser från
STF

  • 26 Okt 2018
  • Carina Svensson, Leg psykolog, Ronneby.
  • Sveriges Tandläkarförbund