Stockholm, Sturebadets takvåning

One Visit Endodontics –när, var, hur?

Fördelarna med rotfyllning i en sittning är många och den terapin kan ofta vara den självklara. Finns det mer eller mindre lämpliga fall utifrån tillgänglig vetenskap och klinisk erfarenhet? På denna kurs diskuteras de faktorer som bör beaktas innan man bestämmer vad som är optimalt – ett eller två besök. Målet är att ge kursdeltagarna verktyg för en framgångsrik endodonti i både vitala och icke-vitala fall.

  • Diagnostik
  • Endodontisk infektionskontroll
  • Case selection
  • Prognos


Alla kurser från
STF

  • 20 nov 2020
  • Malin Brundin, universitetslektor, Odont.dr, specialisttandläkare Umeå Universitet, Johan Ohlin, privatpraktiserande specialisttandläkare Stockholm.
  • Sveriges Tandläkarförbund