Online

Online-certifiera dig för Invisalign Go – det klara alternativet till tandställning!

För att bli Invisalign Go-certifierad erbjuder vi, tillsammans med Align som är tillverkare av Invisalign, ett utbildningsprogram i flera delar. Denna kurs är helt online, för dig som inte önskar resa eller delta vid våra fysiska kurstillfällen. Utbildningen sker på engelska.

Invisalign Go-certifieringen inleds med en webbaserad utbildning. Därefter går du denna onlinekurs med föreläsningar och praktiska moment. Inför kursen kommer din Territory Manager att erbjuda stöd och hjälp med att förbereda eventuella fall för Invisalign Go, som du sedan använder under kursen. Efter certifieringskursen erbjuds e-Connect-kurser där du får hjälp med att välja lämpliga patienter för behandling och att skapa en behandlingsplan, samt tillgång till användarhjälp och support av erfarna Invisalign Go-tandläkare.

Den sista delen i programmet är en Study Club, ca tre månader efter certifieringstillfället. Här har du möjlighet att ta med dig egna fall att diskutera.

Sedan år 2000 har mer än 80.000 tandläkare certifierats för Invisalign och över 8 miljoner patienter framgångsrikt behandlats. I Norden har redan 1 500 tandläkare certifierat sig för att erbjuda Invisalign-behandlingar på sina kliniker. När blir det din tur?

Datum och tid:

Online: Fredag 30 oktober kl. 08.30-18.00
E-connect/Webinar 1: 01 december kl. 19:15
E-connect/Webinar 2: 12 januari 2021 kl. 19:15
Studyclub: 18 februari 2021 kl. 18:00Alla kurser från
Unident

  • 30 okt 2020
  • Territory Manager
  • Unident