Stockholm

Operationsassistans och basala hygienrutiner vid vardagskirurgi – för tandsköterskor

I denna kurs får kursdeltagarna fördjupade kunskaper om kirurgiska ingrepp. De får även större kunskaper och säkerhet inom instrumentering och assistans.

Kursen riktar sig till dig som i dagsläget assisterar eller som skall börja assistera vid kirurgiska ingrepp.

Innehåll

 • Anamnes med fokus på kirurgiska ingrepp
 • Basala kirurgiska principer
 • Några vanliga ingrepp inom vardagskirurgin
 • Kirurgiska komplikationer
 • Basala hygienrutiner
 • Steril uppdukning – instrumentering
 • Omhändertagande av instrument
 • Praktiska övningar


Alla kurser från
Ptj

 • 20 sep - 21 sep   2019
 • Eva Smidt Lysell Tandsköterska, vidareutbildad i operationsassistans och Leif Lysell Docent, specialist i käkkirurgi
 • Praktikertjänst