Stockholm

Operationsassistans och hygien för tandsköterskor

En hands – on utbildning med fördjupning inom operationsassistans och hygien

Kursbeskrivning

I denna praktiska kurs får deltagarna fördjupade kunskaper inom assistans vid kirurgiska ingrepp. Deltagarna övar praktiskt på basala hygienrutiner samt uppdukning och inklädning. De får även en större säkerhet inom instrumentering och assistans samt postoperativt omhändertagande. Kursen riktar sig både till tandsköterskor som i dagsläget assisterar eller skall börja assistera.

Innehåll

  • Basala hygienrutiner
  • Uppdukning och inklädning
  • Instrumentering och assistans
  • Postoperativt omhändertagande
  • 03 Mar 2018
  • Eva Smith Lysell tandsköterska, vidareutbildning i operationssjukvård, Kristianstad
  • Praktikertjänst