Stockholm

Operationsassistans och hygien – hands on-kurs för tandsköterskor

I denna praktiska kurs får deltagarna fördjupade kunskaper inom assistans vid kirurgiska ingrepp. Deltagarna övar praktiskt på basala hygienrutiner samt uppdukning och inklädning. De får även en större säkerhet inom instrumentering och assistans samt postoperativt omhändertagande. Kursen riktar sig både till dig som i dagsläget assisterar och som ska börja assistera.

Innehåll
Basala hygienrutiner
Uppdukning och inklädning
Instrumentering och assistans
Postoperativt omhändertagande

 Alla kurser från
Ptj

  • 01 apr 2022
  • Eva Smith Lysell tandsköterska, vidareutbildning i operationssjukvård, Kristianstad
  • Praktikertjänst