Stockholm

Oral farmakologi – praktiska tips och råd

I takt med att vi har en växande åldrande befolkning, blir kraven på kunskap hos tandvårdspersonal större kring olika läkemedel och sjukdomar och att vi anpassar oss efter patientens hälsotillstånd.

Med rätt kunskap blir det både roligare, säkrare och mindre komplikationer att behandla. I takt med ny forskning ändras riktlinjerna varför det gäller att kontinuerligt uppdatera sina kunskaper.

Kursen lägger stor vikt på klinik och befäster fakta och kunskap med patientfall och kliniska bilder.

Efter att ha gått den här kursen skall du känna dig trygg i att behandla medicinska riskpatienter. Du får veta vilka patienter du kan behandla själv och vilka du rekommenderas remittera till specialist. Exempelvis patienter som står på blodförtunnande och antiresorbtiva läkemedel. Vilka patienter som behöver antibiotika-dos och mängd. Hur du smärtlindrar på ett bra och säkert sätt. Du får också kunskap om läkemedelsbiverkningar och infektioner i munhålan samt slemhinneförändringar.

Innehåll

 • Antibiotikabehandling och profylax
 • Nya och gamla blodförtunnande läkemedel
 • Bisfosfonater och andra benpåverkande läkemedel
 • Patienter med ökad risk för infektion
 • Slemhinneförändringar av olika orsak och genes
 • Svamp- och virus infektioner
 • Läkemedelsbiverkningar i munhålan
 • Smärtbehandling i tandvården
 • Infektionsutredning och sanering inför medicinsk behandling eller operation


Alla kurser från
Ptj

 • 03 dec - 04 dec   2020
 • Emma Ekenstråle Övertandläkare, Specialist i orofacial medicin, Certifierad i orofacial medicin.
 • Praktikertjänst