Malmö, Tandvårdshögskolan, Carl Gustavs väg 34

Oral kirurgi för tandsköterskor

Kurs för tandsköterskor som redan assisterar eller skall börja assistera vid kirurgiska ingrepp och som vill ha större säkerhet och fördjupade kunskaper inom oralkirurgi och oralmedicin. Dag 2 ägnas helt åt tandsköterskans uppgifter och avslutas med praktiska övningar.

Kursplan

Dag 1

 • Anatomi
 • Anamnes med fokus på allmäntillstånd och läkemedel
 • Basala kirurgiska principer
 • Oralmedicin
 • Pre- och operativa samtalet
 • Pre- och postoperativ smärtlindring

Dag 2

 • Basala hygienrutiner
 • Steril uppdukning och hantering
 • Instrumentering och assistans
 • Praktiska övningar


Alla kurser från
STF

 • 07 apr - 08 apr   2022
 • Anna Truedsson, odont. dr, spec. i käkkirurgi Rolf Liedholm, docent, spec. i käkkirurgi Fredrik Gränse, doktorand, spec i orofacial medicin Eva Smidt Lysell, tandsköterska vidareutbildad i operationssjukvård Samtliga från avdelningen för käkkirurgi och oral medicin, Tandvårdshögskolan, Malmö
 • Sveriges Tandläkarförbund