Stockholm

Oral kirurgi och medicin

Förbättra din kirurgi och bli tryggare i utredningar och behandling av oralmedicinska frågeställningar. Kursen ger dig som tandläkare handfasta råd för ett mer förutsägbart resultat.
• Vad gör jag om det inte slutar blöda?
• Kan jag utreda slemhinneförändringen själv eller ska jag remittera?
• Prekirurgisk bedömning – indikationer och kontraindikationer
• Avlägsnande av visdomständer och rotrester
• Oral medicin – diagnostik och handläggning, biopsi och PAD
• Hantering av komplikationer i samband med kirurgiska ingrepp
• Riskpatienter, blödningar och bisfosfonatpatienterAlla kurser från
Ptj

  • 06 nov 2020
  • Fredrik Jarnbring, specialist oral kirurgi, Stockholm
  • Praktikertjänst