Malmö, Quality Hotel View

Oral protetik 2019 – state of the art

Klinisk oral protetik är ett område i stark och snabb utveckling, det kommer nya protetiska material och tekniker där bl a digitaliseringen får en allt större betydelse. Den här kursen ger kunskap och fakta baserad på vetenskap och kliniska uppföljningar, utvärderingar och erfarenheter, för att du ska kunna utveckla omhändertagandet av dina patienter.

 • Utredning, diagnostik och behandlingsbehov
 • Terapiplanering av olika fall vid partiell och total tandlöshet med kliniskt beslutsfattande
 • Muntorrhet, äldre och protetisk behandling
 • Nya protetiska material och tekniker för fast protetik
 • Avvikande reaktioner mot dentala material
 • Pelare – vilken utformning och vilket material ska man välja? Kliniska aspekter på estetik och funktion vid kronor och broar i olika material
 • Protetik vid parodontalt skadade bett. Handläggning, stödbehandling och uppföljning
 • Periimplantit. Diagnostik, frekvens och behandling
 • Protetik i det unga bettet
 • Protetik och ortodonti. Interdisciplinärt samarbete
 • Avtagbar protetik med tonvikt på partialprotetik
 • Digitala flödet – vad säger vetenskapen?
 • Hur bra är implantat? Hot och möjligheter
 • Aktuell forskning
 • Bra referenser ur ett TLV perspektiv
 • Falldiskussioner
 • Kunskapsredovisning
Föreläsare

Per Vult von Steyern, professor
Christel Larsson, docent
Camilla Ahlgren, odont dr
Michael Braian, tandl/tandtekniker
Thor Henrikson, docent
Arman Ameri övertandläkare, samtliga Malmö.
Tomas Albrektsson, professor
Ann Wennerberg, professor, båda Göteborg
Hugo De Bruyn, professor, Gent, Belgien
Barbro Swartz, övertandl, Örebro
Stefan Adregård tandl/tandvårdsstrateg, Hässleholm.
Jenö Kisch, övertandläkare.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Kursen arrangeras i samarbete med Odontologiska fakulteten Malmö universitet


Alla kurser från
STF

 • 18 nov - 22 nov   2019
 • Per Vult von Steyern, professor Christel Larsson, docent Camilla Ahlgren, odont drMichael Braian, tandl/tandtekniker Thor Henrikson, docentArman Ameri övertandläkare, samtliga Malmö.Tomas Albrektsson, professorAnn Wennerberg, professor, båda Göteborg Hugo De Bruyn, professor, Gent, BelgienBarbro Swartz, övertandl, Örebro Stefan Adregård tandl/tandvårdsstrateg, Hässleholm. Jenö Kisch, övertandläkare.
 • Sveriges Tandläkarförbund