Stockholm

Orala slemhinneförändringar

Målet för kursen är att uppdatera dina kunskaper vad gäller våra vanligaste munslemhinneförändringar. Fokus kommer att vara på hur du på bästa möjliga sätt kan diagnostisera och behandla dessa.

Kursen baseras på ett stort antal kliniska fall som vi kommer att diagnostisera och ”lösa” tillsammans. För att underlätta Dina framtida behandlingar kommer du i samband med kursen att erhålla ett kompendium med förslag på olika medikamentella behandlingar

Innehåll

 • Anamnes, klinisk undersökning och provtagning
 • Infektioner med svamp, virus och bakterier
 • Tungförändringar
 • Vävnadsnybildningar inkl. maligna tillstånd
 • Lichenoida reaktioner
 • Allmänsjukdomars orala manifestationer
 • Leukoplaki och några andra precanceroser
 • ​Orala läkemedelsbiverkningar
 • Fallpresentationer


Alla kurser från
Ptj

 • 22 jan 2021
 • Håkan Enochsson Övertandläkare Sjukhustandvård-Oral Medicin/ Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Praktikertjänst