Online

Orsakerna till utebliven Endodontisk läkning

Apikal parodontit är ett inflammatoriskt tillstånd orsakat av en mikrobiell genes från rotkanalsystemet i infekterade tänder. Syftet med rotkanalsbehandlingar är att förebygga och eliminera infektioner i rotkanalsystemet och korrekt utförd behandling resulterar allra oftast i en periapikal läkning.

Ibland, även när de strängaste behandlingsförfarandena efterföljs, kan endodontisk läkning utebli. Detta har historiskt sett orsakat en frustration bland många tandläkare och en oro bland många patienter, och därför varit föremål för diskussion och forskning inom det endodontiska ämnesområdet. I den här föreläsningen kommer vi därför att belysa och diskutera orsakerna till utebliven endodontisk läkning och hur dessa kan hanteras.Alla kurser från
Directa

  • Onlinekurs med startdatum 06 maj 2021
    Kl. 18:00
  • Dr Ali Saleh
  • Directa