Malmö, Konferenscentrum Skånes Universitetssjukhus Malmö

Ortodonti för tandsköterskor och tandhygienister

Vi hjälper dig att uppdatera och fördjupa dina kunskaper inom ortodonti. Du får också insikt i moderna ortodontiska behandlingsmetoder. De flesta tandvårdsmottagningar bedriver numera barn- och ungdomstandvård. Ökad kunskap om vilka tillstånd som kräver behandling, eller vilka man kan lämna därhän, är viktigt för en effektiv och optimal tandvård.

 • Nomenklatur
 • Klassificering av bettavvikelser
 • Bettavvikelser i olika åldrar
 • Behandlingsprioritering och indikationer
 • Interceptiv behandling
 • Behandling inom specialisttandvården
 • Skötsel av olika apparaturer
 • Risker vid ortodontisk behandling
 • Allergiska reaktioner av ortodontiska material
 • Gruppövningar med falldiskussioner


Alla kurser från
STF

 • 22 okt - 23 okt   2020
 • Odont dr Liselotte Björnsson, Malmö
 • Sveriges Tandläkarförbund