Academicum , Göteborg

Utveckla din implantatbehandling tillsammans med Brånemarkkliniken

Kursen är en påbyggnadskurs som ger utökade kunskaper inför olika implantatbehandlingar.
Deltagarna har efter genomgången kurs fått en fördjupad kunskap om biologiska, fysiologiska och mekaniska faktorer samt fått en ökad förståelse för behandlingsplaneringen och dess utförande. Man har dessutom fått god kännedom om egenskaperna hos Nobel Biocares implantatsystem.

Kursinnehåll

– Protetisk terapiplanering och patientselektion av svårare implantatfall
– Biomaterial och vävnadsintegration
– Biomekanik och röntgenundersökning
– Helt och partiellt tandlösa käkar, täckproteser
– Singelfall i fronten
– Komplikationer
– Uppföljning
– Produkt- och materialgenomgångAlla kurser från
Nobel Biocare

  • 27 feb - 28 feb   2020
  • Jan-Anders Ekelund, Bertil Friberg, Anna Örnhall Britse, Annika Ekestubbe, Jan Kowar, Torsten Jemt, Nils Löfgren, Sargon Barkarmo, Ann Wennerberg
  • Nobel Biocare