Academicum Medicinaregatan 3 Göteborg

Påbyggnadskurs i implantatprotetik

Kursen är en påbyggnadskurs som ger utökade kunskaper inför olika implantatbehandlingar.
Deltagarna har efter genomgången kurs fått en fördjupad kunskap om
biologiska, fysiologiska och mekaniska faktorer samt fått en ökad förståelse för
behandlingsplaneringen och dess utförande. Man har dessutom fått god kännedom
om egenskaperna hos Nobel Biocares implantatsystem.

Kursinnehåll
– Protetisk terapiplanering och patientselektion av svårare implantatfall
– Biomaterial och vävnadsintegration
– Biomekanik och röntgenundersökning
– Helt och partiellt tandlösa käkar, täckproteser
– Singelfall i fronten
– Komplikationer
– Uppföljning
– Produkt- och materialgenomgång

COURSE DETAILS

  • Course level: Advanced courses
  • Language: Swedish
  • Course duration (days): 2
  • Course fee:
    9 900,00 kr
  • Max. participants: 26

SPEAKERS

Jan-Anders Ekelund

Klinikchef, Övertandläkare, specialist i oral protetik

View more

Bertil Friberg

Dr Friberg received the DDS degree in 1975. Specialist in maxillofacial surgery. Joined the Brånemark Clinic from its start in 1986. Became a Master of Dental Science in 1994 and Doctor of Odontology in 1999. Associate professor and Co-chairman at the Brånemark Clinic. Performed ~1,000 national and international presentations of the Brånemark System and published 60 scientific papers. Appointed visiting professor at Siena University, Italy, in 2005 Il Prof. Bertil Friberg si laurea in Odontoiatria nel 1975. Si specializza in Chirurgia Maxillo-Facciale. Entra nella Brånemark Clinic sin dalla sua prima aperture nel 1986. Ottiene il Master of Dental Science nel 1994 e diviene Dottore in Odontoiatria nel 1999. È Professore Associato e Co-chairman presso la Brånemark Clinic. Ha tenuto circa 1.000 presentazioni a livello nazionale e internazionale sul Brånemark System e pubblicato 60 articoli scientifici. È stato nominato “visiting professor” presso l’Università di Siena nel 2005.

View more

Anna Örnhall Britse

Övertandläkare. Specialist i Parodontologi sedan 1991. Arbetar på Brånemarkkliniken, -sedan 1999, med implantatkirurgi, benaugmentering, behandling av periimplantit. Har tidigare tjänstgjort som lärare på tandläkarutbildningarna i Stockholm och i Umeå.

View more

Annika Ekestubbe

Dr. Annika Ekestubbe graduated (DDS) 1978 in Gothenburg and received her certificate as specialist in Oral Radiology in 1994, Doctor of Odontology (PhD) in 1999 with the thesis ”Conventional spiral and low-dose computed mandibular tomography in dental implant planning” and the Docent (Associate professor) degree in 2005. Presently, Dr. Ekestubbe is Associate professor at the Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Institute of Odontology, The Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg. Between 2009 – 2018 she held the position as Head of the Institute of Odontology in Gothenburg.

View more

Jan Kowar

Övertandläkare, specialist i oral protetik sedan 2012 på Brånemarkkliniken i Göteborg. Han forskar om implantatbehandling hos den äldre patienten och är doktorand vid Institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Sedan 2017 specialitetsutvecklare i protetik på FTV VG region.

View more

Torsten Jemt

Professor Torsten Jemt, leg tandl. Odont Dr. Brånemarkkliniken, Specialisttandvården, Folktandvården i Västra-Götalands Regionen, Sverige Tandläkare Torsten Jemt är som övertandläkare och professor i oral protetik verksam vid Brånemarkkliniken (specialisttandvården, Västra-Götalands Regionen) och Institutionen för Odontologi vid Sahlgrenska akademin (Göteborgs Universitet). Under 1980-talet samarbetade Dr Jemt med Professor P-I Brånemark och utvecklade under den tiden tekniken för enstaka implantat. Han var också aktiv i utvecklingen av digitalt framställda broskelett för implantat och var en pionjär i dgitala avtryck under 190-talet. Dr Jemt var med att starta upp Brånemark kliniken som en specialistklinik för implantat (1986), där han under mer än 30 år har varit verksam som ämnesföreträdare och klinikchef fram till 2009. Sedan tidigt 1980-tal har Dr Jemt föreläst om implantat i hela världen och publicerat mer än 150 vetenskapliga artiklar. Han är medlem i ett antal editorial boards för vetenskapliga tidskrifter och har också varit gästprofessor vid tandläkarskolan i Chicago (Chicago University) och Eastman kliniken i London (London University).

View more

Nils Löfgren

Specialist Oral Protetik Verksam som övertandläkare vid Centrum för specialisttandvård Uddevalla samt Utbildningskliniken Göteborg. Specialistexamen i Oral Protetik 2016 Malmö högskola. Tandläkarexamen 2005 Malmö högskola. Intresseområde keramiska material och implantat¬protetik.

View more

Sargon Barkarmo

Specialist i oral protetik

View more

Victoria Stenport Franke

Docent, universitetslektor vid avdelningen för oral protetik/ odontologisk materialvetenskap vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet samt övertandläkare vid Brånemarkkliniken i Göteborg. Undervisar på grund-och specialistutbildning samt handledare till flera doktorander med forskningsområden inom protetik och dentala biomaterial. Avlade tandläkarexamen 1996 och blev medicine doktor 2002. Specialistexamen i oral protetik 2012. Mer än ett 50-tal publikationer inom ämnesområdet dentala biomaterial.

View more

Ann Wennerberg

She became a dentist in 1979, PhD in 1996, a license degree in Prosthodontics in 1997 and became Professor in Prosthodontics 2002 at the Sahlgrenska Academy, Gothenburg University. Between 2008 to 2017 she was the head of the Department of Prosthodontics, Faculty of Odontology, Malmö University, Sweden. From September 2017 Ann Wennerberg is back at Gothenburg University. Her main research is aimed at optimize implant surfaces and clinical follow-up studies. She has so far been the main supervisor for 12 PhD theses. Wennerberg has written above 260 scientific papers published in international peer reviewed journals and presented more than 150 invited lectures internationally. She has received several national and international awards for her research about implant surface development, evaluation and biological response.

View moreAlla kurser från
Nobel Biocare

  • 29 nov - 30 nov   2018
  • Jan-Anders Ekelund, Bertil Friberg, Anna Örnhall Britse, Annika Ekestubbe, Jan Kowar, Torsten Jemt, Nils Löfgren, Nils Löfgren, Victoria Stenport Franke, Ann Wennerberg
  • Nobel Bocare