Malmö, Tandvårdshögskolan, Carl Gustavs väg 34

Panoramabildtagning

Lär dig att arbeta optimalt med panoramabildframställning och ta bra röntgenbilder. Teoretisk och praktisk bildtagningskurs i panoramaröntgen för tandhygienister och tandsköterskor.

  • Strålbiologi
  • Strålskydd
  • Bildtagning och bildanalys
  • Bildinformation och anatomi

 

Kursen arrangeras i samarbete med Odontologiska fakulteten Malmö universitet

 Alla kurser från
STF

  • 16 jun 2021
  • Kristina Hellén-Halme, docent odontologisk röntgendiagnostik, Malmö. Curt Johansson, röntgensjuksköterska, Stockholm.
  • Sveriges Tandläkarförbund