Stockholm

Parodontologi för alla – diagnostik och behandlingsplanering för hela tandvårdsteamet

Tycker du att det är svårt med parodontal behandlingsplanering? Hur ställs rätt diagnos och hur lägger man upp sin behandlingsplan på bästa möjliga sätt? Vilka patienter bör remitteras? När och hur utförs parodontal kirurgi? Vad menas med stödbehandling och hur genomför man den optimalt? Vilka roller har samtliga i teamet (tandläkare, tandhygienist och tandsköterska) i den parodontala behandlingen? Vem gör vad?

Med den här heldagskursen kommer vi att fördjupa oss inom ämnet parodontologi. Du kommer bland annat att få konkreta och praktiska tips på hur du i din vardag lättare kan ställa rätt diagnos, lägga upp en behandlingsplan och genomföra lämplig parodontal behandling på dina patienter. En genomgång kommer även att ske av de nya parodontala diagnoserna som presenterades under sommaren 2018. Kursdeltagarna kommer också att få en inblick i hur lite svårare fall kan behandlas.

Innehåll

  • Parodontal diagnostik
  • Parodontal terapiplanering
  • Icke kirurgisk behandling
  • Kirurgiska tekniker – När? Var? Hur?
  • Stödbehandling
  • Fallpresentationer
  • Terapidiskussioner


Alla kurser från
Ptj

  • 25 sep 2020
  • Denise Abadji specialist i parodontologi, Stockholm
  • Praktikertjänst