Stockholm

Parodontoprotetik är kul!

Hur löser vi de utmaningar som uppstår hos de patienter som är i behov av parodontal och protetisk behandling? Vilka roller har samtliga i teamet i den parodontalprotetiska behandlingen? Vem gör vad och när?

Vilka vägar finns att gå för att nå slutmålet?

Under de här två kursdagarna kommer vi att ge konkreta och kliniska tips på hur man kan hantera dessa ofta komplexa patientfall.

Kursen kommer att beröra alla aspekter vid parodontal och protetisk behandling vad gäller diagnostik, hygienfas, kirurgi, protetisk rehabilitering, materialval och stödbehandling. Vi går även igenom tandhygienistens oerhört viktiga roll för att få en långsiktigt god prognos på dessa patienter. Du som kursdeltagare kommer också att få en inblick i hur lite svårare fall kan behandlas.

Innehåll

 • Diagnostik
 • Terapiplanering
 • Icke kirurgisk hygienbehandling
 • Kirurgiska tekniker
 • Protetisk terapi- & materialval
 • Stödbehandling
 • Fallpresentationer
 • Terapidiskussioner


Alla kurser från
Ptj

 • 14 maj - 15 maj   2020
 • Jacob Christensen, specialist oral protetik, Stockholm Denise Abadji, specialist parodontologi, Stockholm Elvira Karahasanovic, tandhygienist, Stockholm
 • Praktikertjänst