Stockholm, Scandic Park

Patienten som aldrig får nog

Lär dig förstå ”svåra patienter” och därigenom bättre kunna hantera ”svåra möten” som man kan hamna i och som vi alla behöver stöd och hjälp med. Vad händer dig på det känslomässiga planet?

  • Lär dig känna igen de olika personlighetstyper som vi kan konfronteras med i vår vardagliga praktik
  • Lära dig känna igen olika fenomen som kan uppkomma i möten med patienter som har svårt att acceptera den behandling som erbjuds
  • Uppmärksamma varningssignaler
  • Vad är ditt ansvarsområde och vad har patienten att leva upp till?
  • Vad händer känslomässigt med dig själv?

Föreläsare

Thomas Silfving, psykolog och författare, Lidingö.

Kontakt

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

All tandvårdspersonalAlla kurser från
STF

  • 11 okt 2019
  • Thomas Silfving, psykolog och författare, Lidingö.
  • Sveriges Tandläkarförbund