Uppsala, Specialisttandvården Kaniken

Pedagogik – lärprocesser, pedagogisk verktygslåda och mediakontakter

Kan du bli mer professionell i din kommunikation? På vilket sätt ska information och kunskap förmedlas, presenteras och spridas för att öka motivation, engagemang och deltagande? Varje deltagare får chansen att praktisera sina nyvunna kunskaper individuellt med feed back.

 • Olika kommunikationsformer; föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, casemetodik
 • Tal och kroppsspråk vid muntlig presentation
 • Bilder med dator och projektorer vid presentationer
 • Budskap och framförande riktat till allmänhet, kollegor, chefer och massmedia
 • Övningar med individuell feedback – enklare intervjuer. Målet är att kunna framföra ett budskap snabbt och effektivt
 • Så hanterar du telefonkontakt med journalister
 • Principer för att nå fram med syfte och budskap
 • Videospegling som verktyg
 • Förstärkning av budskap
 • Olika typer av aktiverande undervisning
 • ALC (active learning classrooms), PBL, Grupparbete,
 • Bikupa mm
 • Slutdiskussion, kunskapskontroll

 

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

 

Målgrupp

TandläkareAlla kurser från
STF

 • 30 jan - 01 feb   2019
 • Svante Axelsson, pedagogisk utvecklare, Uppsala Lars Killander, journalist, Stockholm Geir Gunnlaugsson, pedagogisk utvecklare, Uppsala Karin Hammarlund, specialisttandläkare, Nyköping
 • Sveriges Tandläkarförbund