Stockholm, Hotel C

Pedodonti för tandvårdsteamet

I barntandvården läggs grunden för en god munhälsa. Barnen bär med sig sin uppfattning om tandvården genom livet. Ett gott omhändertagande kräver att bemötandet av och kommunikationen med barn och föräldrar fungerar optimalt. Att vårdgivaren har aktuell kunskap inom hela det breda barntandvårdsspektrat.

 • Diagnostik, behandling och prevention.
  Revisionsintervall. Vad är Good enough?
  Röntgen – När, var och hur?
  Karies. Felbalans
  Forskningsfynd: försegling, fluor, frekvent föda, farliga faktorer.
  Erosionsskador
  Mineraliseringsstörningar och missfärgningar
  Eruptionsstörningar
  Slemhinneförändringar
  Akuta tillstånd
  Trauma
  Ovanliga tillstånd, syndrom och diagnoser
  Oral motorik
 • Bemötande och psykologiskt omhändertagande När det inte fungerar – kooperationsproblem Praktiska tips. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – ADHD och andra autismspektrumstörningar. Sedering – lustgas – narkos: Indikationer och behandlingsstrategier
 • Att motivera till beteendeförändring – Varför gör de inte som jag säger?
 • Medicinska riskpatienter. Kontakter med sjukvården. Livshotande tillstånd
 • Smärtfri behandling – omöjlig eller nödvändig? The Wand, Laser mm.
 • Är barntandvården bäst i Sverige? Erfarenheter från andra delar av världen.

Föreläsare

Mats Bågesund, odont dr, specialist i pedodonti, Linköping

Kontakt

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller maila till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

tandläkare, tandhygienister, tandsköterskorAlla kurser från
STF

 • 14 mar - 15 mar   2019
 • Mats Bågesund, odont dr, specialist i pedodonti, Linköping
 • Sveriges Tandläkarförbund