Köpenhamn

Peri-implantit – Hjälp vad gör jag?

Peri-implantit är en vanlig komplikation efter implantatbehandling. Vilka olika behandlingsstrategier finns och hur ska peri-implantitpatienter följas upp. Kan vi bedöma prognosen efter en behandling? Vilka svårigheter kan uppstå?

Innehåll

 • Icke-kirurgisk och kirurgisk behandling
 • Lambåteknik
 • Rengöring av implantatytan
 • Regenerativa tekniker
 • Avlägsnande av implantat
 • Stödbehandling / Residivprofylax
 • Munhygienhjälpmedel
 • Koopererande och ej koopererande patienter

FöreläsareAlla kurser från
Ptj

 • 22 Nov 2019
 • Ann-Marie Roos Jansåker Odont dr, specialist i parodontologi Karlskrona 
 • Praktikertjänst