Landalatandläkarna, Kapellplatsen 3 Göteborg

Peri-Implantit i den kliniska vardagen

Kursmål

Ta möjligheten att vidareutbilda Dig och skapa användbara kliniska strategier för att självständigt, eller i samarbete med parodontolog, och med självförtroende genomföra konserverande behandling och revisionsbehandling av patientfall med peri-implantit.

Kursen kommer att bestå av teori i form av föreläsningar och gruppdiskussioner samt klinik i form av liveoperation.

Program

09.00 – Samling; genomgång av dagens program

09.05-10.00 – Implantat behandling, var är vi i dag och 28 år av sammanlagda egna erfarenheter som parodontologer i Göteborg och Oslo

10.00-10.15-Paus

10.15-11.15 – Behandling av Mukosit och Peri-Implantit- Klinik och vetenskap

11.15-1230 – Liveoperation och video Peri-Implantit

12.30-13.30 – Lunch med diskussion om egna erfarenheter

13.30-14.00 – Hur reducerar man risken för Peri-Implantit

14.00- 14.30 – Tandhygienistens roll vid behandling av Mukosit och Peri-implantit – Stödbehandling efter Peri-implantit kirurgi

14.30-15.30 – Hands-on kurs- LABRIDA BioClean

15.30-16.00 –  Sammanfattning och avslutande kommentarerAlla kurser från
Labrida

  • 27 Okt 2018
  • Tandläkare Caspar Wohlfahrt från Oslo och tandläkare Farid Akhlaghi från Göteborg, specialister i Parodontologi
  • Labrida/Landala Tandläkarna