Queenstown och Dunedin, Nya Zeeland

Personlighet, Hälsa och Utveckling, studieresa till Nya Zeeland

Följ med till ett allt mer populärt Nya Zeeland. I Dunedin har man under mer än 40 år följt ett stort antal individer och sett hur personligheten påverkar senare hälsoutfall och hur man lyckas i livet. Över 1200 forskningsrapporter har hittills publicerats i välrenommerade tidskrifter. Nya Zeeland som land är också mycket intressant. Naturen är mycket speciell och diversifierad från den bördiga Nordön till den karga och otroligt vackra Sydön. Före kursen en rundresa på Nya Zeeland som omfattar både Nordön och Sydön. Begränsat antal platser! Senaste anmälningsdag 30 maj.

Övrigt

Privat rundresa 2017-12-28 till 2018-01-04

  • 05 Jan - 12 Jan   2018
  • Tore Sahlin, leg tandläkare och föreläsare samt forskare vid Otago University, Dunedin.
  • Curomed