Stockholm

Piezokirurgi – lär dig behärska den senaste tekniken inom dental kirurgi

Kursen riktar sig till dig som idag utför kirurgiska ingrepp med konventionell teknik och vill komma igång med piezokirurgi. Vi går igenom hur piezotekniken fungerar och hur vanliga kirurgiska ingrepp går till med denna metod, tex operativa extraktioner, parodontalkirurgi, apikalkirurgi samt sinuslyft. Under kursen ges möjlighet till hands-on övningar med piezomaskin på griskäkar.Alla kurser från
Ptj

  • 15 maj 2020
  • Jan Gudmundson Specialist parodontologi
  • Praktikertjänst