City Conference Center - Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

Posteriora kompositfyllningar

Stora kompositfyllningar i kindtandsområdet kräver speciell hänsyn till den mekaniska stabiliteten. Misstag som kanske hade varit betydelselösa i en liten fyllning kan vara avgörande när det gäller om en stor fyllning lyckas eller misslyckas.

Kursinnehåll

I den teoretiska delen av kursen går vi igenom de viktiga steg som krävs för att stora fyllningar ska hålla, och förklarar hur man undviker de vanligaste misstagen.

Preparationsteknik och instrument, adhesivsystem, dekontamination av ytor, matrissystem, ljushärdning mm. – allt detta går vi igenom, och förklarar allt med en mängd kliniska fall, steg för steg.

I hands-on-delen demonstrerar vi de riktiga skiktteknikerna för att bygga upp stora kindtandsfyllningar, inklusive konstruktion av kuspar. Speciellt kommer vi att uppmärksamma preparationen, hur man handskas med adhesiverna, hur man bygger upp en riktig ocklusal form och fungerande approximala kontakter, och olika ljushärdningstekniker.

Kursen kommer verkligen att ge dina kunskaper i direkta restaureringar en ny boost!

Datum: 23 maj 2019
Plats: City Conference Center – Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm
Kurstid: 14.00 – ca 18.00
Målgrupp: Tandvårdsteamet

I samarbete med ColteneAlla kurser från
Plandent

  • 23 maj 2019
  • Dr. Markus Lenhard