Göteborg, Radisson Blu Scandinavia Hotel

Praktisk protetik för tandsköterskor och tandhygienister

Både teori och praktik får du på denna kurs som riktar sig till tandsköterskor som vill vara mer delaktiga i protetiska behandlingar. Kursen ska ge inspiration, idéer och kliniska tips om hur du som tandsköterska och tandhygienist kan assistera tandläkaren med att utföra vissa arbetsmoment. Kunskap om terapi och behandlingsgång gör att det känns säkrare och blir mycket roligare att besvara patienternas frågor.

 • Terapiplanering
 • Förbehandling
 • Avtryckstagning med friläggning
 • Temporära kronor och broar
 • Konventionell och adhesiv cementering
 • Hygienuppföljning
 • Patientkommunikation
 • Praktik temporära konstruktioner


Alla kurser från
STF

 • 27 feb - 28 feb   2020
 • Carl-Fredrik Arnelund, övertandläkare i Örebro
 • Sveriges Tandläkarförbund