Malmö, Quality Hotel View

Prep till cem – remastered

Kurs för dig som behöver grundläggande och fördjupade kunskaper, kliniska tips, råd och inspiration för ”din” tandstödda vardagsprotetik. Sven Scholander delar med sig av sina kunskaper för att du ska kunna minimera risken för de vanligaste orsakerna till misslyckande.

 • Trender och tendenser inom modern protetik
 • Undersökning inför protetisk behandling
 • Rationell behandling: Vad bör jag tänka på?
 • Planering och förbehandling: Hur påverkar resultatet av förbehandlingen vilken terapi jag ska välja? Värdering av kron- och brostöd. Vilka tänder ska jag spara? Stift och pelare: när, var, hur?
 • Före preparation: färgtagning, kommunikation med tandteknikern, avtryck för provisorieframställning, avtryck motstående käke – dubbelavtryck; vad bör jag tänka på?
 • Friläggning, blodstillning, mjukvävnadshantering
 • Preparation vid olika krontyper. Val av borr och diamanter samt övrig utrustning och hjälpmedel som underlättar arbetet.
 • Avtryckstagning: Konventionell och digital avtryckstagning. Hur ser jag att det är ett bra avtryck? Förpackning av avtrycket. Val av avtrycksmaterial. Knepen som lär dig att alltid få bra avtryck
 • Provisorier och temporära ersättningar
 • Bettregistrering och ocklusionskoncept
 • Protetisk design: Vad bör jag tänka på? Den viktiga kommunikationen med tandteknikern!
 • Materialval vid kron- och broprotetik: Vad finns på marknaden? Vad vet vi om materialen?
 • Konventionell och adhesiv cementering
 • Kliniska tips och bra grejor som underlättar vardagsprotetiken


Alla kurser från
STF

 • 15 apr - 16 apr   2021
 • Sven Scholander, övertandläkare, Karlskrona
 • Sveriges Tandläkarförbund