Malmö, Quality Hotel View

Protetik & Endodonti – Sätt stiftet på plats!

En rotfylld tand utgör ofta en protetisk risk, speciellt om tanden är försedd med stift. Vilka faktorer påverkar hur vi behandlar de tänder som ska utgöra kron- och brostöd? Hur kan man minimera risken för tekniska och biologiska komplikationer och förbättra prognosen för protetiska konstruktioner, där endodontiskt behandlade tänder ingår som stöd? Behövs alltid stiftförankring? Det gäller att tänka rätt från början!

 • Protetik och endodonti – var står vi idag? Trender och tendenser
 • Vitala och avitala stödtänder
 • Varför blir det apikala förändringar?
 • Hur gör man en bra rotfyllning?
 • Hur länge behöver man vänta innan man gör protetik?
 • Behövs alltid stift/pelare för kronans retention?
 • Vad händer med rotfyllningen vid stiftpreparation?
 • När bör en rotfyllning revideras inför protetik?
 • När bör en rotfylld tand förses med krona?
 • ”Endokronan”: preparation och cementering
 • Protetikens design: prognospåvekande faktorer
 • Bedömning av tilltänkta brostöd
 • Bettstabilitet
 • Var står vi när det gäller apikalkirurgi?
 • Kliniska tips och fallpresentationer


Alla kurser från
STF

 • 03 jun - 04 jun   2021
 • Sven Scholander, övertandläkare protetik, Karlskrona och Tobias Jobin, övertandläkare specialist i endodonti, Karlskrona.
 • Sveriges Tandläkarförbund