Göteborg, Hotel Riverton

Protetik on demand

Designa din egen kurs! Du får praktiska tips och råd och dessutom kommer föreläsarna tillgodose kursdeltagarnas egna önskemål på kursinnehåll. Du som kursdeltagare kommer att ha stor möjlighet att påverka kursens innehåll och upplägg! Önskemålen inhämtas två månader innan kursstart och möjliggör för föreläsarna att i största möjliga mån infoga dem i kursplanen. Kursdeltagarna ombeds även att skicka in egna fall för terapiplanering.

Kursplan 

  • Materialval i protetiken – zirkonia, E-Max, cobolt/crom mm.
  • Bondad protetik – lär dig enkel och säker cementering
  • Hur mycket kan vi höja bettet?
  • Renässans för avtagbar protetik
  • Extrahera eller spara? Pelare eller ej
  • Implantatprotetik med eller utan distanser


Alla kurser från
STF

  • 15 okt - 16 okt   2020
  • Carl-Fredrik Arnelund, övertandläkare i Örebro och Simon Dahlgren, övertandläkare i Linköping
  • Sveriges Tandläkarförbund