Varberg

Protetikens magiska fingrar

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna en djupare förståelse för protetiska metoder i allt från vardagsprotetik till den lite mer avancerade protetiken.

Vad kan man göra för att med relativt enkla medel höja kvalitén på protetiken, bara genom att systematiskt gå igenom sitt arbetssätt? Allt ifrån preparation, avtryck, index och rekvisition till artikulationsmönster och bettutformning. Vad är det som skiljer specialistens arbetssätt från tandläkarens med något mindre erfarenhet av att arbeta med protetiska metoder? Eller tandläkaren med erfarenhet som rätt och slätt vill bli bättre. Knep som många gånger utelämnas i kursprogram till förmån för flashiga behandlingsresultat. Denna kurs ställer istället frågan; hur kommer jag dit, i detalj?

 

Kursinnehåll:

• Preprotetiska ställningstaganden

• Preparation relativt material och konstruktion, när, var och hur

• Mjukvävnadshänsyn

• Avtryckstagning och index, fällor som vi ofta inte är medvetna om

• Materialval

• Käkregistrering och val av artikulationsmönster

• Provisorisk ersättning

• Färg och optiska egenskaper

• Inslipning och temporär utlämning

• Definitiv cementering

• Efterkontroller och uppföljningAlla kurser från
Ptj

  • 23 Nov - 24 Nov   2017
  • Per Vult von Steyern, professor, övertandläkare, Malmö
  • Praktikertjänst