Göteborg, Elite Park Avenue Hotel

Protetisk buffé – en vägledning till enkel och hållbar protetik

Handgripliga kliniska tips och råd baserade på erfarenhet och vetenskap i protetik samt en konstruktiv dialog utlovas av föreläsarna. Deltagarna ska få verktyg för att planera och genomföra enklare till mer avancerade bettrehabiliteringar.

 • Terapiplanering
 • Från prep till avtryck
 • Planeringsinstrument som underlättar
 • Provisorier – mer än bara tandskydd
 • Hur göra en protes som fungerar?
 • Att hantera komplikationer
 • Kommunikation – med och kring patienten
 • Keramer – estetisk och vävnadsvänlig behandling
 • När och hur ska vi behandla med implantat?


Alla kurser från
STF

 • 27 maj - 28 maj   2021
 • Carl-Fredrik Arnelund, övertandläkare i Örebro och Simon Dahlgren, övertandläkare i Linköping
 • Sveriges Tandläkarförbund