Stockholm, Hotel C

Psykiatri

Höj din kompetens kring psykiatriska sjukdomar och dess behandling. En kurs för såväl tandläkare under specialistutbildning som allmäntandläkare som vill fördjupa sina kunskaper inom ämnesområdet. De psykiska störningarna grupperas och beskrivs utifrån diagnoskriterier och förväntade beteenden liksom hur de neuropsykiatriska tillstånden, ångestproblematik och fobier behandlas.

  • Frisk och sjuk, vad är normalt?
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Diagnostik och behandling av beroendetillstånd samt skademinimerande insatser
  • Odontologiska aspekter av psykiatripatienter
  • Gruppövningar och falldiskussion
  • Examination


Alla kurser från
STF

  • 21 okt - 23 okt   2020
  • Martin Kåberg, överläkare, Annika Sonnenstein, psykolog, Patricia De Palma, övertandläkare, Fredrik Wickberg, alla från Stockholm
  • Sveriges Tandläkarförbund