Göteborg, Hotel Riverton

Receptionens viktiga roll

Receptionen är där patienten först möter kliniken. Vad händer i mötet? Det som uppstår där kommer att följa patienten resten av besöket och ibland även följande besök. Det påverkar även dig som arbetar i receptionen. Att korrigera det som gått fel kräver tid, engagemang och extra personlig insats, samtidigt som nästa patient väntar. Vilken är din roll och på vilket sätt kan du möta utmanande möten? Vi blandar föreläsning med praktiska övningar i mindfulnessmeditation och stående yoga.

  • Receptionens roll på kliniken
  • Vem är patienten?
  • Patienten från annan kultur
  • Fysiologi – vad händer i hjärnan och hjärta?
  • Verktyg för att kunna hantera den egna vardagen
  • Mindfulnessmeditation och stående yoga


Alla kurser från
STF

  • 02 apr - 03 apr   2020
  • Cecilia Lundmark, leg sjuksköterska, etisk vägledare och processhandledare, Göteborg. Helena Löwén-Åberg, leg specialistfysioterapeut inom psykosomatik/psykiatri, Göteborg.
  • Sveriges Tandläkarförbund