Biora AB Medeon Science Park, Malmö

Rekonstruktiv parodontal kirurgi med Emdogain – med rundtur på Biora

Lär dig att behandla tänder som du aldrig trodde gick att rädda!
Du ska efter genomgången kurs ha fått insikt i rekonstruktiv behandling av parodontala defekter med Emdogain.
Du kommer även att få insyn i möjligheter och begränsningar med användningen av Emdogain i rekonstruktiv parodontal kirurgi av bendefekter och vid behandling av mjukvävnadsretraktioner i den estetiska zonen. Den relevanta vetenskapliga litteraturen kommer att kopplas samman med kliniska fall.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som har intresse för rekonstruktiv parodontal kirurgi. Erfarenhet av enklare parodontala kirurgiska ingrepp är önskvärt men utgör inget krav.

KURSUPPLÄGG
2 dagars kurs, på Biora i Malmö. Föreläsningar, presentation av patientfall som har genomgått rekonstruktiv behandling med Emdogain, terapiplanering av deltagarnas egna patientfall samt hands on träning, rundtur hos Biora (där Emdogian produceras).

KURSINNEHÅLL

• Parodontiets biologiska sammansättning
• Cellbiologiska mekanismer i benremodellering
• Patientselektion och terapiplanering: indikationer och kontraindikationer
• Terapiplanering av deltagarnas egna patientfall
• Kirurgiska tekniker för rekonstruktiv parodontal behandling av bendefekter och mjukvävnads-retraktioner med Emdogain
• Hands on träning

Detaljerat kursprogram erhålls före kursstart.

KURSGIVARE
Konstantinos Bougas, DDS, PhD
Övertandläkare, Odontologie doktor,
Adjungerad lektor

SAC-KLASSIFICERING
Advanced

KURSAVGIFT
SEK 9 500 exkl moms.
SEK 11 875 inkl moms.
I kursavgiften ingår kursmaterial, luncher och en gemensam kursmiddag.

ANTAL DELTAGARE
15 tandläkare

SOCIAL AKTIVITET
Dag 1 Gemensam kursmiddag för deltagare, föreläsare och kursarrangör.Alla kurser från
Straumann

  • 07 mar - 08 mar   2019
  • Konstantinos Bougas, DDS, PhD Övertandläkare, Odontologie doktor, Adjungerad lektor
  • Straumann