Svenska Mässan Göteborg

Odontologiska Riksstämman och Swedental 2020

Yrkesverksamma i dentalvården står inför allt större utmaningar och möjligheter än tidigare. Inte minst i samband med den utökade digitaliseringen av både vården och samhället i stort samt kravet på hållbarhet. Här träffar du kollegor i branschen och får en glimt av framtiden – med stort fokus på aktuella ämnen. Swedental innebär också en unik möjlighet att träffa gamla vänner och kollegor, och att stifta nya bekantskaper.Alla kurser från
Swedental 2020

  • 11 nov - 13 nov   2020
  • Se program
  • Svenska Mässan, Svenska Tandläkare-Sällskapet i samverkan med FSD, Föreningen Svensk Dentalhandel.