Stockholm, Stockholms län

Sambandet parodontal sjukdom och allmänhälsa – i ett vidare perspektiv

Kursen ger en uppdatering av kunskapsläget om sambandet mellan oral hälsa – och då speciellt parodontit – och olika systemsjukdomar, till exempel hjärt-kärl-, lung- och njursjukdomar, cancer, Alzheimers, mag-/tarmsjukdomar och diabetes.

Aktuella forskningsresultat rörande intervention av parodontal behandling kommer också att belysas, liksom hur man genom salivanalys kan ställa diagnoser på både allmänsjukdom och sjukdomar i munnen.

Kursen kommer också att behandla så kallad medicinsk screening inom tandvården, somexempelvis blodtrycks- och blodsockermätning och ifall tandvården och dess medarbetare skulle kunna bidra till en förbättrad hälsa genom att göra medicinska undersökningar på stora grupper av patienter.

Dessutom fokuserar kursen på enkla livsstilsförändringar som kan påverka både den odontologiska och den generella allmänhälsan på ett positivt sätt.

Till skillnad från hälso- och sjukvården träffar tandvården friska individer regelbundet. Detta borde kunna erbjuda möjligheter för att utföra enklare medicinsk provtagning
på stora delar av befolkningen.

Övrigt

Kontaktperson Eva Marie Maelan eva-marie.maelan@ptj.se 010-128 40 92Alla kurser från
Ptj

  • 20 feb 2015
  • Kerstin Brismar Professor, överläkare, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet & Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Anders Gustafsson Professor, övertandläkare, Avdelningen för Parodontologi, Odontologiska institutionen, Karolinska Institutet, Huddinge Kåre Buhlin Docent, övertandläkare, Avdelningen för Parodontologi, Odontologiska institutionen, Karolinska Institutet, Huddinge
  • Praktikertjänst