Jönköping, Jönköpings University

Scaling för tandsköterskor

Kursen ger en teoretisk bakgrund avseende anatomi, gingivit och parodontit. Vidare behandlas instrumentelet, såväl handinstrument som ultraljud. Den praktiska delen genomförs i små grupper med individuell handledning på docka.
  • Grundläggande teori om gingivit och parodontit
  • Tandsköterskans roll i behandlingen
  • Tandstensinstrument och deras användning; handinstrument och ultraljud
  • Praktiska övningar: supragingival scaling och instrumentslipning

Kursen genomförs i samarbete med:Alla kurser från
STF

  • 24 mar 2020
  • Britt-Marie Jacobsson, universitetslektor Kristina Berggren, klinisk adjunkt. Båda verksamma som lärare vid tandhygienistutbildningen vid Jönköpings Universitet
  • Sveriges Tandläkarförbund