Digitalt Online

Sedering – Borde fler patienter sederas?

Kursen ger dig teoretisk kunskap om midazolam/sedering för attkunna genomföra det i praktiken.
  • Midazolam/sedering av barn och vuxna även något om lustgassedering
  • Synpunkter på generell anestesi och sedering
  • Indikationer, kontraindikationer
  • Komplikationer och risker
  • Förberedelse av patienten
  • Säkerhetsrutiner
  • Ny forskning
  • Patientfall


Alla kurser från
STF

  • 07 maj 2021
  • Tobias Fagrell, övertandläkare, Göteborg Mona Mikati, övertandläkare, Göteborg Lars Spetz, överläkare, Göteborg